PERFORM

   สำหรับองค์กรที่ต้องการติดตั้งตู้สาขาโทรศัพท์ PABX (Private Automatic Branch Exchange) ซึ่งเป็นระบบตู้สาขาโทรศัพท์ที่นิยมใช้งานกันในปัจจุบัน ที่มีลักษณะการทำงานด้วยการเชื่อมต่อในรูปแบบ IP หรือ Internet ที่สามารถเห็นทั้งภาพพร้อมเสียงในเวลาเดียวกัน และเป็นการพัฒนารูปแบบมาจากตู้สาขาโทรศัพท์แบบเดิมคือระบบอนาล็อกแบบ Switching PBX มีทั้งแบบดิจิตอล และแบบ IPBX

๊Unify ตู้สาขา ip phone
Avaya ตู้สาขา ip phone

SOLUTION ESSCO

   Cloud PBX คือการประยุกต์เทคโนโลยี Cloud Computing มาใช้กับระบบโทรศัพท์ ทำให้องค์กรไม่จำเป็นต้องลงทุนติดตั้งตู้สาขาโทรศัพท์หรือเซิร์ฟเวอร์ ไม่ต้องยุ่งยากกับการวางสายโทรศัพท์ อีกทั้งยังสามารถขยายระบบได้ตามต้องการ เพียงเชื่อมต่อ IP Phone กับอินเตอร์เน็ต แล้วสมัครใช้งาน Cloud PBX จาก CNS ก็สามารถใช้ได้ทันที เสมือนมีระบบโทรศัพท์มืออาชีพอยู่ในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นการโอนสาย ประชุมสาย จัดลำดับสาย ฝากข้อความเสียง

   Video Conference ระบบการติดต่อสื่อสารชนิดหนึ่ง ที่สามารถรับ-ส่งข้อมูลภาพ (ผู้ร่วมประชุมและเอกสารที่นำเสนอ) และข้อมูลเสียง ระหว่างจุดต่อจุดหรือจุดต่อหลาย ๆ จุดโดยผ่านระบบสื่อสาร IP (ไอพี) หรือ ISDN (ไอเอสดีเอ็น) ซึ่งจะเป็นลักษณะของการโต้ตอบซึ่งกันและกันแบบสองทางหรือพูดง่าย ๆ ก็คือระบบประชุมทางไกลที่ผสมผสานระหว่างภาพ ข้อมูล และเสียง ให้เปรียบเสมือนมีการประชุมอยู่ในห้องเดียวกัน

   Cyber Security หรือความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ คือ กระบวนการหรือการกระทำทั้งหมดที่จำเป็น เพื่อทำให้องค์กรปราศจากความเสี่ยง และความเสียหายที่มีผลต่อความปลอดภัยของข้อมูลข่าวสารในทุกรูปแบบ รวมถึงการระวังป้องกันต่อการอาชญากรรม การโจมตี การทำลาย การจารกรรม และความผิดพลาดต่างๆที่เกิดขึ้น โดยคำนึงถึงองค์ประกอบพื้นฐานของความปลอดภัยของข้อมูลเป็นสำคัญ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีที่หลายๆองค์กรควรเลือกใช้และให้ความสำคัญ เป็นอย่างมาก ในการติดตั้งระบบการป้องกันปัญหาในการล้วงข้อมูลจากผู้ไม่หวังดี โดยองค์กรชั้นนำในต่างประเทศหลายแห่งเริ่มติดตั้งและให้ความสนใจ ซึ่งมองว่าการลงทุนกับระบบ Cyber Security เป็นสิ่งที่คุ้มค่าและมีความสำคัญมาก เพราะเป็นการปกป้องโครงสร้างพื้นฐานให้กับองค์กร ทำให้ระบบขององค์กรมีความปลอดภัยและมีความเป็นส่วนตัว ซึ่งดีกว่าการไม่ลงทุนและถูกล้วงข้อมูลไป จะเกิดความเสียหายยิ่งกว่า

SUCCESS REFERENCE